Luk dette vindue | Print denne side


Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole 1920

Allerede fra slutningen af det 19. århundrede uddannede Frederiksberg Hospital elever til sygeplejen, men uddannelsen var udelukkende praktisk orienteret og foregik usystematisk og tilfældigt. Først i 1920, da hospitalet antog sygeplejerske Thyra Larsen som forstanderinde for sygeplejen, blev Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole en realitet og dermed fik sygeplejeeleverne muligheden for en egentlig struktureret, teoretisk uddannelse. Thyra Larsen havde ligesom Charlotte Munck på Bispebjerg Hospital et længere udlandsophold bag sig, og også hun tog, ligesom Charlotte Munck, modellen fra Nightingale-skolen ved St. Thomas Hospital i London med sig som inspiration til tilrettelæggelsen af sygeplejeuddannelsen på Frederiksberg Hospital. Det blev en sygeplejeuddannelse, der ligesom på Bispebjerg Hospital fuldt ud levede op til Dansk Sygeplejeråds minimumskrav til sygeplejeuddannelsen.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Arkivet efter Frederiksberg Hospital
Frederiksberg Stadsarkiv: Arkivet efter Frederiksberg Hospitals Sygeplejeskole
Frederiksberg Stadsarkiv: Sekretariatets arkiv/Den økonomiske Forvaltning