Luk dette vindue | Print denne side


Skattemandtaller på Frederiksberg 

Ligesom landets øvrige kommuner havde også Frederiksberg Kommune behov for at holde mandtal over kommunens indbyggere, ikke mindst af skattemæssige hensyn. Siden 1800-tallet førte kommunen ligningsprotokoller og skattebøger over sine borgere, og fra 1873 - i komplet form fra 1875 - begyndte kommunen at føre halvårlige mandtalslister over kommunens borgere to gange årligt pr. 1. april og pr. 1. oktober. Nøglen til mandtalslisterne er adressen, og for hver adresse er optegnet husstanden (husfader, husmoder, børn, logerende og tyende), disses fødested og fødselsdato. For børnenes vedkommende står alene indtil det 15. år børnenes navn og alder opgivet. Der blev ikke som i København ført et egentlig døderegister.

De kommunale skattemandtalslister på Frederiksberg udgør sammen med folketællingerne forløberen for det kommunale folkeregister. 

Den 1. februar 1923 oprettede Frederiksberg Kommune Frederiksberg Folkeregister samtidig med, at der blev oprettet folkeregistre i Københavns og Gentofte kommuner. De øvrige af landets kommuner fulgte efter året efter. Fra 1925 førtes mandtalslisterne kun i november måned og blev brugt til at kontrollere og revidere folkeregistrets oplysninger. Fra og med 1. februar 1923 vil det være det mest naturlige at søge oplysninger om personer i folkeregistret.

Her finder du kilderne
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Skattevæsen 1867 -
Frederiksberg Stadsarkiv:  Frederiksberg Kommunes Skattemandtalslister 1873-1945
Frederiksberg Stadsarkiv:  Frederiksberg Folkeregister 1923 - 1986