Luk dette vindue | Print denne side


Religionskrigen på Frederiksberg – mellemskolen 1907

Med skoleloven i 1903 blev mellemskolen en del af det offentlige skolesystem, og dermed fik alle børn mulighed for at få adgang til en videregående skole efter folkeskolens grundlæggende trin. I 1907 ansatte Frederiksberg Kommune cand. mag. Vilhelm Rasmussen som leder af den nye mellemskole på Frederiksberg. Vilhelm Rasmussen havde i efteråret 1906 i en række artikler i Social-Demokraten advokeret for den konfessionsløse skole, dvs. en skole, hvori eleverne blev opdraget til frit og kritisk at forholde sig til undervisningen. På Frederiksberg var der på tværs af det politiske spektrum almindelig enighed om det nødvendige i en demokratisk orienteret skolereform, men ansættelsen af Vilhelm Rasmussen delte byen i klare ideologiske lejre - og kastede Frederiksberg ud i det, der i én af i datidens aviser blev kaldt 'Religionskrigen paa Frederiksberg'.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv / Skolevæsenets arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv / De enkelte skolearkiver
Frederiksberg Stadsarkiv / Sekretariatets arkiv / Den økonomiske Forvaltning