Luk dette vindue | Print denne side


Børnehjem og skolehjem på Frederiksberg 

Ét af de store børnehjem på Frederiksberg var børnehjemmet Godthåb. Børnehjemmet blev oprettet i 1876 som Danmarks første børnehjem for drenge. Det blev nedlagt i 1984. På Frederiksberg Stadsarkiv er der efter hjemmet bevaret et stort arkiv. 

Frederiksberg havde to andre store børnehjem, Frk. Josephine Schneiders Børnehjem og Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej. Arkivet efter Frk. Josephine Schneiders Børnehjem er afleveret til Landsarkivet for Sjælland. Efter Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej er kun en lille del af arkivet bevaret. Det er afleveret til Frederiksberg Stadsarkiv.

Der findes herudover flere forskellige arkiver efter hjem for børn og unge, f.eks. arkivet efter Frederiksberg Lærlingehjem (1933-1996) eller Børneoptagelseshjemmet ved Frederiksberg Hospital (1868-1940). I en længere årrække (1911-2000) drev Frederiksberg Kommune også Skolen ved Høve Strand, der lå nær Asnæs i Nordsjælland. Skolen blev oprindelig oprettet som kysthospital for svagelige børn og siden anvendt til børn med særlige behov. Desuden havde kommunen forskellige feriekolonier.

En anden foranstaltning for børn og unge med særlige behov var tidligere de såkaldte værneklasser (specialklasser) i kommuneskolerne. På Frederiksberg fungerede Skolen på Solbjergvej i en længere periode fra 1935 som værneskole eller specialskole.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: 
Børne- og Optagelseshjemmet Jens Jessens Vej
Børnehjemmet Godthåb
Frederiksberg Lærlingehjem (Frederiksberg Skole- og Behandlingshjem)
Plejeafdelingen for Børn - Børneoptagelseshjemmet
Skolen ved Høve Strand
Frederiksberg Skolevæsens arkiv
Mindre arkiver efter diverse feriekolonier

Tidligere børn fra Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej har oprettet hjemmesiden www.jensjessensvej.dk med billeder fra hjemmet.