Luk dette vindue | Print denne side


Indskrevet som offentligt fruentimmer 1874-1906

I 1874 fik politiets administrative praksis med at lade løsagtige kvinder undersøge for kønssygdomme og registrere som offentlige fruentimmere et lovmæssigt grundlag. Med ”Lov om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse" forsøgte myndighederne både at dæmme op for de omsiggribende kønssygdomme og regulere prostitutionen, så den ikke stødte an mod den offentlige orden og moral.

I de godt 30 år, denne første prostitutionslov eksisterede, blev en lang række kvinder underlagt politiets kontrol og straffemyndighed. I den periode, hvor de første gang kom i politiets søgelys og til de blev indskrevne under den offentlige prostitution, blev der udarbejdet detaljerede rapporter over hver enkelt af dem. I dem kan vi læse om deres baggrund, deres forklaringer på, hvorfor de kom i uføre, om indlæggelser for kønssygdomme og fængselsstraffe. Materialet giver et enestående indblik i, hvad det var for kvinder, der blev indskrevet som offentlige fruentimmere i de år, hvor prostitutionen blev statsreguleret, hvordan de blev behandlet af politi- og sundhedsmyndighederne, og hvordan prostitution blev italesat på den tid.

Læs også: Arbejds- og Tvangsarbejderanstalten Ladegården

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Politi: Protokol over offentlige fruentimmere 1903-1905
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Politi: Sager ved indskrivning af offentlige fruentimmere 1867-1906
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Politi: Udslettelse af protokollen over offentlige fruentimmere 1891-1906
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Politi: Fotografier af offentlige fruentimmere 1880
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Politi: Offentlige fruentimmere der holder kæreste 1895-1905
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Kriminal- og Politiret: Diverse pådømte sager 1874-1901; indgang via strafferegister eller domprotokol
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Kriminal- og Politiret: Domprotokol i 1. afdelings pigesager 1902-1916
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Kriminal- og Politiret: Domprotokol i 2. afdelings pigesager 1902-1924
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Kriminal- og Politiret: Strafferegister + navneregister1897-1905
Landsarkivet for Sjælland: Københavns Kriminal- og Politiret: Strafferegister. Dømt i København + Navneregister 1869-1896