Luk dette vindue | Print denne side


Belastede – og ens gadenavne i København og på Frederiksberg

En upåagtet del af Københavns og Frederiksbergs kulturhistorie er de ændringer, der i løbet af 1800- og 1900-tallet skete af flere gadenavne.

I 1857 fik Københavns Kommune sin første gadenavnelov, og Borgerrepræsentationen fik nu ret til at ændre stadens gamle vejnavne og beslutte sig for nye, men kun når det gjaldt offentlige veje. Ændringerne skete som regel efter ønske fra borgerne. Det kunne være fordi gadens – eller pladsens – navn blev opfattet som upassende eller fordi gaden havde fået et dårligt ry som følge af den prostitution, der måske foregik i flere af dens huse.

På Frederiksberg dukkede de første gadenavne op omkring 1780, men den egentlige udvikling af gadenavne på Frederiksberg ses først i løbet af 1850’erne, hvor de første villakvarterer blev bygget omkring Gammel Kongevej. Frederiksberg Kommune fik sin første gadenavnevedtægt i 1868. I København oprettede man i 1874 et gadenavneudvalg, på Frederiksberg blev alle vejnavnesager behandlet i kommunens vejudvalg fra 1869-1927.

Efter århundredskiftet blev de mange fælles gadenavne mellem Frederiksberg, Gentofte og København et stigende problem. I 1911 nedsatte de tre hovedstadskommuner et fælles gadenavneudvalg. I 1925 viste en undersøgelse, at det var 633 vejnavne i hovedstadsområdet, der enten var ens eller lignede hinanden meget. I 1926 kom loven, der gav landets kommuner ret til at ændre navnene på både de offentlige og de private veje. Det betød, at de tre hovedstadskommuner i de følgende år tog initiativ til at få koordineret navngivningen og få omdøbt en hel del eksisterende veje – til irritation for mange beboere, men til glæde for postbudene.

Kilderne giver viden om, hvilke gader, der har ændret navn, og i mange tilfælde også, hvilke overvejelser og begrundelser der lå bag navngivningen.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Kommuneingeniøren/Stadsingeniøren, Journalsager 1851-
Frederiksberg Stadsarkiv: Juridisk Direktorats sekretariat, Journalsager

Københavns Stadsarkiv: Magistratens 2. sekretariat 1805-58
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 2. afdeling 1858-. Her findes også Gadenavneudvalgets sager 1874-
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-