Luk dette vindue | Print denne side


Gældskomissionen
"Den lille gældskomission"

Ved oprettelsen af Hof- og Stadsretten ønskede man at opretholde "Den Lille Gældskommission", som afsagde dom i sager, hvor det skyldige beløb var mindre end 10 rigsdaler. Beløbet blev udvidet flere gange i løbet af domstolens levetid - se skema nederst på siden . Gældskommissionen blev nedlagt i 1919.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:  Gældskommissionen (Arkivet rummer bl.a. justitsprotokoller 1794 - 1919, der indeholder ekstrakter af de forskellige sager. Forhør og vidneudsagn findes i vidneprotokollerne, som er bevaret fra 1824)
Københavns Stadsarkiv: ("Den liden kommission" under Magistraten) Referatprotokoller 1720 - 1767, domprotokoller 1721-22 samt 1735.

Årstal Beløb

1771

sager indtil 10 rdl.

1817

Sager indtil 20 rdl.

1824

Sager indtil 100 rdl.

1888

1. afdeling: sager mellem 40 og 100 kr.
2. afdeling: sager under 40 kr.

1911

1. afdeling: sager mellem 100 og 200 kr.
2. afdeling: sager under 100 kr.