Luk dette vindue | Print denne side


Gæsteretten

Da Hof- og Stadsretten blev oprettet i 1771, blev der samtidig organiseret en såkaldt gæsteret, der blev ledet af en assessor fra Hof- og Stadsretten. Gæsterettens område var hastesager og  sager, hvor den ene af parterne ikke var hjemmehørende i København. Hastesager kunne fx være sager om tjenestefolks ulovlige handel, brændevinsbrænderi uden tilladelse, utilladeligt krohold og lignende, som man gerne ville have en hurtig afgørelse på. 

Sager, der var afgjort af Gæsteretten kunne indtil 1793 appelleres til Hof- og Stadsretten, derefter til Højesteret. Gæsteretten blev nedlagt i 1919.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Inkvistitionskomissionen (Frem til 1771 indeholder arkivet bl.a. justistsprotokoller 1696-1701 og 1735-1771. Derefter findes justitsprotokoller 1773-1842 og voteringsprotokol vedr. anvendelse af tortur 1772-1837 samt ganske få bilag til sager. Justitsprotokollerne er ført kronologisk)