Luk dette vindue | Print denne side


Gymnasier

I 1919 overtog staten, samt Københavns og Frederiksberg kommuner, de daværende private gymnasieskoler. Staten overtog gymnasieskolerne på betingelse af, at Københavns Kommune selv overtog mindst to og Frederiksberg mindst ét gymnasium, samt at kommunerne selv overtog de eksamensberettigede mellem- og realskoler. I 1986 gik de statslige gymnasier tilbage til de to kommuner. Gymnasiearkiverne indeholder typisk kartoteker, karakterprotokoller, skolens jubilæumsskrifter o. lign. Nogle af skolerne har haft tilknyttet elevforeninger. 

Arkiverne kan befinde sig enten på stadsarkiverne i København og på Frederiksberg eller på Landsarkivet for Sjælland.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Johannesskolen (gymnasiedelen) (1910 -)
Metropolitanskolen (1246 -)
Marie Kruses Skole (1869 -)
Sankt Jørgens Gymnasium (1889-1990)
Statens Kursus til Højere Forberedelseseksamen - Frederiksberg HF-kursus (1968-1985)
Statsgymnasiet Schneekloths Skole eller Svanholm Gymnasium (1854-1992)
Vestre Borgerdyd (1787 -)
Østre Borgerdyd (1787-)

Frederiksberg Stadsarkiv: Arkivet har arkiver efter de private og kommunale skoler
Frederiksberg Gymnasium (1879 -)
Frederiksberg Skolevæsen (1858 -)
Elevforeningen Post Laborem (1924-1969). Frederiksberg
Gymnasium
Frederiksberg Gymnasiums Elevsamfund Ça ira (1940-1946)
Elevforeningen Madsens Børn (1947-1993). Frederiksberg
Gymnasium
Frederiksberg Realskoles Elevsamfund (1945-1960)