Luk dette vindue | Print denne side


Gymnasiet 1960-1990

I begyndelsen af det 20. århundrede var studentereksamen en mulighed for få procent af en ungdomsårgang, og det var hovedsageligt de bedst stillede unge – fortrinsvis drengene – der kom i gymnasiet. I sidste tredjedel af det 20. århundrede voksede andelen af unge, der fik en studentereksamen til over en 1/3 af hver årgang, og omkring årtusindeskiftet havde pigerne overhalet drengene i antal årlige studentereksamener.

De læringsbegreber og pædagogiske principper, der mødte de unge under denne uddannelseseksplosion, har præget store dele af de yngre generationer af nulevende danskere. Hvem var de unge, der nu fik mulighed for den både almendannende og studieforberedende eksamen? Hvad betød det for uddannelsen, at man bevægede sig fra en eliteskole til en masseskole? Og hvad betød det for de unge?

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Gymnasium 1879-
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Gymnasium. Diverse lærer- og elevforeninger 1926-2001
Frederiksberg Stadsarkiv: Falkonergårdens Gymnasium 1986 –

Københavns Stadsarkiv: Skt. Annæ Gymnasium 1923-2001

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skt. Jørgens Gymnasium 1889-1992

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.