Luk dette vindue | Print denne side


Indførelse af heldagsskolen

Både på Frederiksberg og i København blev der i sidste halvdel af 1800-tallet satset på udvikling af den offentlige kommunale skole. Kommuneskolen eller folkeskolen, som er en betegnelse, der kendes fra skoleloven af 1899, gennemgik i en årrække en eksplosiv vækst- og udviklingsperiode.

Et led i reformen af det frederiksbergske skolevæsen var indførelse af en offentlig heldagsskole i 1877, dvs. en skole med undervisning både formiddag og eftermiddag, 34 timer om ugen med et bredt fagudbud. Forældrene fik valgmulighed mellem heldags- og halvdagsskole. Halvdagsskolen tilbød kun undervisning enten formiddag eller eftermiddag. Heldagsskolen indebar derfor en betydelig kvalitativ forbedring af den offentlige skole.

Den første skole med heldagsundervisning var Skolen på Niels Ebbesens Vej, bevidst placeret i nærheden af det, der dengang var et stort fattigkvarter, Schønbergsgadekvarteret. I de følgende år bredte heldagsskolerne sig ud over Frederiksberg og blev efterhånden den dominerende skoleform. I 1910 blev halvdagsskolen afskaffet, og heldagsskolen indført på alle frederiksbergske skoler.

Det er gennem kilderne muligt at få belyst positionerne i de centrale skolepolitiske diskussioner om ændringen af halvdagsskoler til heldagsskoler på Frederiksberg, hvilke sociale lag der brugte heldagsskolen, den samfundsmæssige betydning af, at man satsede så stærkt på at udvikle kommuneskolen, forholdet mellem privatskoler og kommuneskoler mv. Tilsvarende er det oplagt at sammenligne udviklingen på Frederiksberg og i København, hvor man finder tilsvarende diskussioner, men hvor heldagsskolen først blev indført i 1918.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv/Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolevæsenets arkiv. Emneordnede sager og journalsager 1858-

Københavns Stadsarkiv: Skoledirektoratets arkiv 1857-1995
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling 1858-1997
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.