Luk dette vindue | Print denne side


Hjem for forældreløse og forsømte børn

I Loven om Behandling af forbryderiske og forsømte Børn og Unge fra 1905 gøres det klart, at børn, der ikke var ”sædeligt fordærvede eller af en særlig vanskelig Karakter” burde anbringes hos en familie, eller, hvis ikke det var muligt, på et børnehjem. Anbringelsen af et barn på børnehjem skete altså ikke, fordi det var kommet i konflikt med samfundets gældende normer og regler, men fordi forældrene af en eller anden grund ikke kunne tage sig af det, eller forholdene i hjemmet var sådan, at myndighederne valgte at fjerne barnet.

Det er meget varierende, hvor meget de enkelte børneinstitutioner har afleveret til arkiverne. Generelt kan det dog siges, at det afleverede materiale primært består af sager om børnene og kun i mindre udstrækning om livet på institutionerne. Det kan dog ofte belyses gennem sagerne om børnene.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Børnehjemmet Godthåb 1876-1984
Frederiksberg Stadsarkiv: Børne- og Optagelseshjemmet på Jens Jessens Vej 1908-

Københavns Stadsarkiv: Nærumgaard børnehjem 1908-79
Københavns Stadsarkiv: Børnehjemmet Kastaniegården 1928-74
Københavns Stadsarkiv: Diverse andre børneinstitutioner (se www.starbas.dk. Emnesøgning, Børn og unge)

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Josephine Schneiders Børnehjem 1897-1984
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Børnehjemmet af 1870 1870-1979
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Skolehjemmet Roskilde Hvile 1902-1982
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Børnehjemmet Godthåb 1876-1987: materiale 1949-1987, supplerer Frederiksberg Stadsarkivs materiale
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Diverse andre institutioner: søg i www.daisy.sa.dk eller skriv til Spørg Arkivaren: http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/sporg_arkivaren

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.

Supplerende materiale:
Betænkning fra Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdragelsen, 1895