Luk dette vindue | Print denne side


Inkvisitionskomissionen

Inkvistitionskomissionen blev oprettet i 1686. Formålet med denne undersøgelsesdomstol var især at efterforske tyveri- og hælerisager, men i kommissionens første tid, blev også sager vedr. hor, falskmøntneri m.m. behandlet. Oprindeligt havde Inkvistitionskomissionen et vist militært islæt, idet den havde til huse i Stokhuset og indtil 1771 kun bestod af militærfolk. Indtil 1837 havde institutionen ret til at anvende tortur i forbindelse med forhørene.

Da Hof- og Stadsretten blev oprettet i 1771, valgte man lægge "Inkvistitionskomissionen" her under som en særlig del. Kommissionen kunne ikke påtage sig sager, som ikke var henvist fra Hof- og Stadsretten. Sagerne kunne dels være sager, som ellers ville høre under forskellige jurisdiktioner, men det var navnlig forhør og undersøgelser i omfattende sager om tyveri, ulovligt pantelåneri og andre former for organiseret kriminalitet, som havnede her. 

Når undersøgelserne var afsluttet, sendtes resultaterne sammen med udskrift af justitsprotokollen tilbage til den relevante jurisdiktion, der så måtte dømme. Inkvistitionskommissionen blev ophævet i 1842.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Inkvistitionskomissionen (Frem til 1771 indeholder arkivet bl.a. justistsprotokoller 1696-1701 og 1735-1771. Derefter findes justitsprotokoller 1773-1842 og voteringsprotokol vedr. anvendelse af tortur, 1772-1837 samt ganske få bilag til sager. Justitsprotokollerne er ført kronologisk)