Luk dette vindue | Print denne side


Internatet på Vesterfælledvej

I 1876 vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at der skulle oprettes et internat, hvortil der skulle knyttes en skole. Her skulle skulkende og uvorne børn kunne anbringes i en periode på op til ½ år for at lære god og disciplineret opførsel. 3 år senere kunne internatet på Vester Fælledvej åbne sine porte for de første 17 drenge. En tilsvarende internatskole for piger blev ikke oprettet. 

Oprettelsen af Internatet var et led i en større reform af den offentlige københavnske skole, der resulterede i, at de dårligst begavede elever blev overflyttet til særklasser eller sinkeskoler, de uvorne blev i  en kortere periode anbragt på internatet. Ændrede de herefter ikke adfærd, kunne de risikere at blive anbragt på et af de traditionelle opdragelseshjem eller fra 1909 i Københavns Dagarbejdsskole. I 1934 blev internatet overtaget af Magistratens 3. afdeling og videreført som børnehjemmet Emdrupgård. 

Internatet på Vester Fælledvej har ikke efterladt sig noget omfattende arkiv. Men gennem forstanderens optegnelser over hver af de anbragte drenge er det muligt ikke alene at få oplysninger om drengene, men også at få et indtryk af institutionen.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Internatet på Vester Fælledvej 1878-1934
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektionen
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling