Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Politi

Den første københavnske politimester, Claus Rasch, blev udnævnt i 1683, formelt som politimester for hele Danmark, men reelt kun i København. I 1701 blev embedet omstruktureret, så det passede hertil. Politiets opgaver var mangearterede, og blev med tiden flere gange justeret og udvidet. Politiet skulle fx sørge for daglig håndhævelse af god orden, kontrollere torverettigheder, påse at helligdagsordninger blev overholdt, våge over lavsrettigheder og renovation, holde øje med mulige ildebrande,  skride ind overfor hasardspil og nattesæde, holde tilsyn med trykte udgivelser, m.m. 

Det var også politiet, som havde tilsyn med prostituerede kvinder 1874-1906, hvor prostitution i realiteten var "lovlig", men underlagt politikontrol. Fra denne del af politiets virksomhed er der bevaret en lang række forskellige protokoller.

Politimesteren kunne desuden dømme i sager, hvor straffen var en mindre bøde. I 1741 fik han også lov at dømme i sager, som gav mindre fængselsstraffe. Disse sager skal findes i politirettens arkiv på Landsarkivet for Sjælland.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Politis arkiv. Arkivet er meget omfattende og ikke det letteste at gå til.  Journalsagerne før 1863 findes i et emneordnet system, efter 1863 dels som "udtagne journalsager", dvs. sager indenfor særlige emneområder, og dels i arkiverne fra de forskellige inspektorater, der havde hvert deres arbejdsområde.
En indgang til at finde sager, der (måske) er gået videre til politiretten, er "Journal over sager og dokumenter" 1779 -90 og fra 1793 - 1944 "Hovedjournaler". Disse journaler er ført kronologisk. Et navneregister 1793-(1919) til hovedjournalen findes til selvbetjening (mikrokort)

Inspektoraternes arbejdsområder

1. inspektorat Ordenspoliti   (Sekretariat + Personale + Udrykning + Civilforsvar)
2. inspektorat Kriminalpoliti
3. inspektorat Sundhed + Sædelighed + Udvandring
4. inspektorat Familie + Eftersøgning + Næringsvæsen + Civilpoliti 1944–1945
5. inspektorat Kontoret for Straffesager + Politiadvokaturens Undersøgelseskamre
6. inspektorat Krisepoliti (1942–1952) Færdselspoliti (?1958–)
7. inspektorat Administration (?1965–)

 

Her lå politistationerne 1863
I 1863 blev København inddelt i 6 politikredse, der hver fik sin egen politistation:

1. station Gråbrødretorv 15
2. station Lille Kongensgade 18
3. station Store Kongensgade 68
4. station Christianshavns Torv 2
5. station Gasvejen 11
6. station Fælledvej 13