Luk dette vindue | Print denne side


Kommuneskoler i København

Indtil midten af 1800-tallet var de københavnske skolebørn fordelt på små offentlige skoler, f.eks. kirke- og fattigskoler, samt på et utal af små private skoler. I takt med den stigende indvandring til byen i sidste halvdel af 1800-tallet blev det kommunale skolevæsen udbygget og de små skoler blev afløst af store nyopførte kommunale skoler. Mange eksisterer stadig.

Kommuneskolerne i København har ikke været særlig flinke til at tage vare på deres arkivalier og mange er derfor gået tabt. Som regel er elev- og eksamensprotokoller dog bevaret, mens det er mere tilfældigt, hvad der er gemt af protokoller og dokumenter, der belyser skolens liv. Det kan f.eks. være mulktprotokoller, protokoller fra lærerrådsmøder og cirkulæreprotokoller, der findes fra flere skoler.

Et vigtigt supplement til skolernes arkiver er skoledirektoratets arkiv, der med sine lange rækker af journaler og journalsager er særdeles velbevaret.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Københavns kommuneskolers arkiver
Københavns Stadsarkiv: Københavns skoledirektions arkiv 1816-1985

NB: Vær opmærksom på, at der i Det Kgl. Biblioteks Småtrykssamling findes årsberetninger o. lign. fra flere skoler.