Luk dette vindue | Print denne side


Kolera i København 1853

I 1831 blev den frygtede asiatiske kolera konstateret i nærheden af København. Byen tog sine forholdsregler ved at nedsætte Den overordentlige Sundhedskommission, der skulle føre tilsyn med sundhedsvæsenet og lægge planer for hvilke foranstaltninger, der skulle gribes til i tilfælde af at koleraen ramte København. I de følgende år kom den offentlige hygiejne på dagsordenen ikke mindst bragt på bane af byens læger.

Da koleraen ramte byen i sommeren 1853, blev forskellige foranstaltninger sat i værk for at begrænse smitten. Der blev nedsat lokale sundhedskommissioner, foretaget husundersøgelser og udflyttet familier fra de hygiejnisk mest uhumske boligområder.
Koleraepidemien, der hærgede byen i sommermånederne, satte skub i de hygiejniske reformer, der havde været drøftet siden 1840´erne, men af politiske og økonomiske grunde udskudt.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Den overordentlige sundhedskommission 1831-60
Københavns Stadsarkiv: Hygiejnekommissionen af 1851
Københavns Stadsarkiv: Charles Christian Kjærs dagbog