Luk dette vindue | Print denne side


Kopulationsprotokoller

Hvis du ikke ved, i hvilket sogn en person er blevet gift, kan kopulationsprotokollerne være til stor hjælp.

Kopulationsafgiften, der var en afgift på vielser, blev indført i 1661. Oprindelig tilfaldt afgiften staten, men fra 1688 fik København del i den. Her blev den opkrævet af stadskæmneren og indført i protokoller, der er bevarede fra 1735.

Afgiften skulle betales af brudgommen. Så i protokollerne er det kun hans navn og stilling, du finder. Desuden vil det fremgå i hvilket sogn, vielsen skulle foregå. Også afgiftens størrelse vil fremgå. Den varierede alt efter brudgommens sociale status. Endelig vil betalingsdatoen også være oplyst, og du kan regne med, at vielsen foregik kort efter den dato.

I løbet af 1700-tallet blev flere grupper fritaget for at betale afgiften, heriblandt soldater, degne, studenter, håndværkssvende og tjenestefolk. Men ofte vil de alligevel være at finde i protokollerne.

I København blev bryllupsafgiften ophævet i 1868, mens det for det øvrige land allerede skete i 1792. For at slippe for afgiften lod flere københavnere sig derfor vie på Frederiksberg eller i Hvidovre.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Kopulationsprotokoller med registre 1735- 1868
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kopulationsprotokoller med registre 1735 - 1868 (Fotokopi)