Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Understøttelsesforening

I 1856 gav en ny lov mulighed for at yde offentlig støtte til borgere, der var kommet i økonomiske vanskeligheder, uden at det medførte begrænsninger af den personlige frihed. Hjælpen blev givet i form af såkaldt fri fattigunderstøttelse fra De Fattiges Kasse. I 1907 blev De Fattiges Kasse erstattet af Hjælpekasser.
 
I København gjaldt loven af 1856 ikke. Her blev De Fattiges Kasse aldrig oprettet, og København fik først ved lov af 11. februar 1921 en selvstændig hjælpekasse.
Da De Fattiges Kasse ikke blev oprettet i København, fik det filantropiske hjælpearbejde stor betydning for hovedstadens mange fattige. I de enkelte sogne fandtes foreninger, der ydede hjælp til fattige, og i 1874 sluttede de sig sammen i Københavns Understøttelsesforening.
 
Mange af storbyens mindrebemidlede borgere har gennem tiden fået hjælp fra understøttelsesforeningen, der indtil oprettelsen af den selvstændige offentlige hjælpekasse i 1921, havde et nært samarbejde med Københavns magistrat om uddeling af hjælp

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Københavns Understøttelsesforening 1874- (de fleste personsager er ikke umiddelbart tilgængelige)
Københavns Stadsarkiv: Københavns Borgerrepræsentation
Københavns Stadsarkiv: Hjælpekassen for København 1921-1933