Luk dette vindue | Print denne side


Arbejds- og tvangsarbejdsanstalten Ladegården

I 1821 blev en kommission nedsat, hvis formål var at undersøge, om der var behov for at oprette en ny arbejdsanstalt, hvor Københavns arbejdsføre fattige kunne beskæftiges. Året efter åbnede arbejdsanstalten Ladegården i det gamle Sankt Hans Hospitals bygninger. I 1833 gik den hidtidige ledelse af, og anstalten blev lagt ind under Fattigvæsenets direktion. Samtidig blev den udvidet med en tvangsarbejdsanstalt, hvor tiggere og fattige, der forbrød sig mod fattigvæsenets regler, prostituerede og andre, der blev idømt tvangsarbejde blev anbragt. Værkstederne blev udbygget for at få produktiviteten til at stige og økonomien forbedret.

Inden for de første tre år havde 555 fattige været anbragt på anstalten. Belægningstallet steg kraftigt gennem årene, så der alene i året 1850 havde været omtrent 2000 personer ind og ud af anstalten, og i året 1870 mere end 4000. I 1908 blev beboerne på Ladegården overført til den nyindrettede arbejdsanstalt Sundholm, og de stærkt nedslidte Ladegårdsbygninger blev revet ned.

Læs også: Indskrevet som offentligt fruentimmer 1874-1906

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Ladegårdens arkiv
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsenets arkiv
Københavns Stadsarkiv: Sundholms arkiv