Luk dette vindue | Print denne side


Navneregistre til københavnske lægdsruller

Indtil 1869 blev en ung mand optaget i rullen, når han var kommet i  “konfirmationsalderen”, dvs. ca. 13 til 16 år. Derfor er konfirmationssognet vigtigt for rulleføringen indtil 1869. Kender man konfirmationssognet, kan man jo finde konfirmationsindførslen og dér - forhåbentlig - finde oplysning om fødesogn og fødselsdag.
Fra 1872 blev mændene optaget det år, de fyldte 18. Herefter var det fødselsdagen, i stedet for konfirmationsdagen som var væsentlig! Efter 1872 står der altid i lægdsrullen, hvilket sogn en ung mand er født i. Finder man personen i lægdsrullen, har man dermed også en indgang til hans fødesogn og dermed til forældrene, faddere m.m.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm:  Filmet navneregister til de københavnske lægdsruller. Mænd, der er født i København, står alfabetisk efter navnet, og tilflyttere står efter deres fødested indtil 1903, hvor der er ét register for alle.