Luk dette vindue | Print denne side


Hof- og Stadsretten
Landsover-, samt Hof- og Stadsretten

I 1771 blev Hof- og Stadsretten oprettet af Struensee, således at samtlige københavnere for fremtiden hørte under én fælles ret. Bytinget, Hofretten og Borgretten blev alle ophævet til fordel for den nye domstol. Også den gamle rådstueret blev ophævet ved denne lejlighed. 

Domstolen kom ikke kun til at gælde for alle civile københavnere. Den gjaldt også for militære og gejstlige, når den sag de var involveret i, drejede sig om civile forhold. Fx gæld, kriminalitet uden for tjenesten etc. Som før var princippet også, at hustruer, børn og tjenestefolk fulgte husherrens juridiske tilhørsforhold. 

Domstolens opgave var at dømme i 1. instans, og derfra kunne sager  appelleres til Højesteret. Ved siden af  denne domstol blev der organiseret en "gæsteret". Denne ret behandlede hastesager, og sager,  hvor den ene part ikke var hjemmehørende i København. Til hastesagerne hørte fx tjenestefolks ulovlige handel, ulovlig udskænkning, ulovligt brændevinsbrænderi o.lign. Efter 1793 kunne sager afgjort ved gæsteretten også appelleres til Højesteret.

I 1805 blev rettens navn ændret til Landsover samt Hof og Stadsretten, fordi domstolen også fik myndighed til at fungere som overret for hele det østlige Danmark. I begyndelsen af 1800-årene blev de tre gamle landsting nedlagt, og Landsover, samt Hof og Stadsretten indrettede særlige protokoller for appelsager, der var dømt ved østdanske retter.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Hof- og Stadsretten, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten. (Arkiverne er meget omfattende og rummer både justits-, dom-, og vidneprotokoller ført ved forskellige forhørskamre. Indgang til at finde konkrete sager kan være "Registre over civile og kriminelle sager 1794 - 1824". Derefter førtes separate registre for de to sagstyper frem til 1919. Registrene oplyser parternes navne, henviser til domprotokollen og angiver domsdato. Domsdatoen er indgangen til at finde evt. bevarede dokumenter fra de pådømte sager.)