Luk dette vindue | Print denne side


Mødrehjælpen

Mødrehjælpen blev oprettet i 1923/24 som en sammenlægning af de to ældre hjælpeforeninger "Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre" og  "Foreningen for enligtstillede nødlidende Kvinder med Børn".   Hovedopgaverne var dels at hjælpe med penge, men også med fx barnevogn, børnetøj og lignende. Desuden kunne foreningen også skaffe ophold på et af de mødrehjem, som institutionen drev. Ugifte kvinder kunne desuden få støtte, når de skulle finde barnefaderen og kræve underholdsbidrag.

I 1939 blev Mødrehjælpen statsfinansieret og fik desuden  til opgave at vejlede og rådgive kvinder, som søgte om at få abort.  Der skulle rådgives om alternativer til abort, dvs. adoption, pleje m.m. Alle kvinder, der søgte om at få abort ud fra en social begrundelse, skulle til en samtale i Mødrehjælpen,  som fik afdelinger i de fleste større, danske byer. Mødrehjælpen blev nedlagt i 1976, men "genopstod" i ny form 1983.

Mødrehjælpen i København dækkede hele hovedstadsområdet.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Mødrehjælpen, journaler (med registre) 1905-1931