Luk dette vindue | Print denne side


Politiarresten på Nytorv
(Nytorvs Arrest)

Københavns politis arrest på Nytorv er bygget samtidig med - og sammen med - Domhuset. De to bygninger forbindes af en lille gangbro, af Københavnerviddet døbt "Sukkenes Bro", idet man forestillede sig, at forbryderne gik sukkende tilbage til arresten efter at have fået deres dom på den anden side af gaden.

Politiarrestens indsatte er dels mistænkte personer, hvis forhold er under granskning, men også forskellige afsonere.  I øvrigt vil det normalt være i Nytorvs arrest, at du finder indsatte fra provinsen, der venter på at få deres sag for Højesteret.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm: Kbh. Politis arrest på Nytorv, arrestjournaler 1815 - 1924 ( fra 1840 med register)
Arkivet rummer også en række andre interessante arkivalier, fx protokoller over fanger på vand og brød 1817 - 1844 og protokoller over gældsarrestanter 1861 - 1932. Desuden findes et specielt arkivalie, der formidler et indblik i fangernes kost, nemlig "Diverse Sager vedr. økonomi og bespisning, 1836-1862". 

NB: Institutionen kaldes også Nytorvs arrest, Nytorvs arresthus, Det Civile Arresthus, Københavns civile arresthus, Københavns Politis Arrest på Nytorv og Nytorvs Fængsel.