Luk dette vindue | Print denne side


Barn på Opfostringshuset

Det kgl. Opfostringshus eller Fattige Børns Opfostrings Huus, som institutionen oprindelig hed, blev taget i brug i 1755 i den bygning på Christianshavn, der senere blev overtaget af Søkvæsthuset. Opfostringshuset var et internat med plads til 200 drenge fra fattige hjem. De blev undervist og oplært i institutionens egen skole og værksted og blev som 15 årige anbragt i tjeneste eller lære.
 
Tanken om på den måde at sikre landets erhverv en solid arbejdskraft kom fra udenrigsminister grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff, der under ophold i udlandet var blevet præget af merkantilistiske ideer.
 
Det kgl. Opfostringshus, der var et af landet første børnehjem, hørte i årene efter oprettelsen under en særlig direktion, senere under Københavns fattigvæsen og fra midten af 1800-tallet under skolevæsenet i Magistratens 1. afdeling. Opfostringshuset eksisterer stadig, nu som observationsskole med beliggenhed uden for København.
Gennem Opfostringshusets omfattende arkiv er det muligt at komme tæt på, hvad det var for en institution, hvilke baggrund de drenge havde, der gennem tiden har boet og gået i skole der, hvilke forhold de voksede op under osv.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Det kgl. Opfostringshus
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsenets arkiver
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektionen