Luk dette vindue | Print denne side


Plejebørn og konfirmerede børn under fattigvæsenet

Søger du et barn, der er født i København i 1800-tallet eller i begyndelsen af 1900-tallet, kan det betale sig at se i det københavnske fattigvæsens protokoller. De er ydermere nemme at bruge, da der findes gode registre til dem.

Hvis barnet boede hos sine forældre og forældrene fik fattighjælp vil du kunne finde det under forældrenes navne i protokollerne for fast fattighjælp. Der vil du også kunne finde de børn, der blev sat i pleje, men de er registreret under deres eget navn. For børn, der blev anbragt i pleje uden for København, findes der desuden særskilte protokoller for årene 1833 til 1912.

Efter konfirmationen blev der fundet lære- eller tjenestepladser til børnene og de blev slettet af protokollerne for fast fattighjælp og plejebørnsprotokollerne. Fattigvæsenet vedblev dog at føre tilsyn med dem indtil de fyldte 18 år. Det betød, at de blev indført i særskilte protokoller, de såkaldte protokoller for konfirmerede børn.

Fattigvæsenets protokoller for fast hjælp, protokollerne for plejebørn på landet og for konfirmerede børn er værdifulde kilder for slægtsforskeren, idet der heri kan findes oplysninger om børnene, deres forældre eller plejeforældre samt hvor og hos hvem de kom i lære eller tjeneste. Her findes også henvisninger til andre af fattigvæsenets protokoller, hvoraf det bl.a. fremgår, om børnene senere i livet fik brug for offentlig hjælp.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsenets mandtalsprotokoller  1799- 1857 (med register)
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsenets almisseprotokoller 1855-1915 (med register)
Københavns Stadsarkiv: Protokoller over børn i pleje på landet 1833- 1912 (med register)
Københavns Stadsarkiv: Protokoller over konfirmerede børn 1814 - 1933 (med register)