Luk dette vindue | Print denne side


Postkort og breve

Postkort og breve kan også være en spændende kilde for slægtsforskeren. Der er naturligvis selve indholdet i teksten, som slægtens medlemmer har skrevet til hinanden for mange år siden. Det viser, hvad de var optagede af og hvad det var for en verden, de levede i . Selv små korte notitser på postkort kan give spændende indblik i fortidens tankeverden . Udbyttet kan naturligvis også være stort i længere breve, fx fra børn eller søskende, der er udvandrede.

Begivenheder i slægten
Ofte vil breve og kort mellem slægtsmedlemmer handle om begivenheder med relation til den fælles slægt. Er faster Marie mon nedkommet? Hvordan gik Karen og Svend-Åges bryllup? etc. etc. Netop oplysninger om begivenheder i slægten kan være vigtige for slægtsforskeren, fordi det kan hjælpe til at indkredse de tidsperioder, hvor der skal søges i kilderne efter oplysninger om den pågældende begivenhed.

Interessante kuverter
Men ofte kan kuverterne til de gamle breve være mindst lige så interessante som brevene selv. Af kuverterne vil adresser på afsender og modtager fremgå og dette kan give input til undersøgelse i folketællingerne. På postkort kan poststemplet også give en ledetråd.