Luk dette vindue | Print denne side


Privatbilisme

De første biler var anledning til undren, begejstring – og ulykker. I takt med stigende velstand og øget pendling kom der efterhånden flere og flere biler i byen. Bilismen havde stor betydning for den økonomiske udvikling i byen, men var også udtryk for en ny befordringskultur, der voksede frem. Hovedstaden blev i stigende grad mål for pendlere, der med deres motoriserede hjul havde fået større aktionsradius. Fra slutningen af 1950erne blev det almindeligt at flytte ud af byen og køre ind på arbejde hver dag. Omvendt fik de af hovedstadens indbyggere, der havde råd til bil, mulighed for at tage ud af byen i fritiden – også et nyt kulturfænomen.

Hvilke overvejelser gjorde myndighederne sig om de nye trafikale udfordringer? Hvilke tiltag blev iværksat for at imødekomme de nye behov?

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv/Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Den tekniske forvaltning. Bygningsinspektoratet 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Stadsarkiv: Den tekniske forvaltning. Kommuneingeniøren/Stadsingeniøren/Journalsager 1851-

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Overtoldinspektoratet for København: Gruppeordnede sager: Motorkøretøjer, 1929-1969
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Birk: Diverse sager vedr. automobil- og droskekørsel 1903-1917
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Birk: Regnskaber vedrørende motorkøretøjer og førerbeviser 1912-1916
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Politidirektørens sekretariat: Udtagne sager. I. Revision af automobillovgivningen 1903-1921
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Politidirektørens sekretariat: Udtagne sager. I. Automobilkørsel 1902-08
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi: Journalsager (om trafikuheld m.m.)
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Politi: Journalsager 1920-1951 (om trafikuheld m.m.)
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Politi: Journalsager 1972-77: Vej- og færdselssager