Luk dette vindue | Print denne side


Københavns politis registerblade

I modsætning til folketællinger og Københavns politis mandtaller har registerbladene den fordel, at du kan søge direkte på efternavn og altså ikke nødvendigvis behøver at kende adressen.

Registerbladene blev påbegyndt i starten af 1890´erne, hvor Københavns politi oprettede et register over alle byens indbyggere over 14 år bortset fra personer, der boede i Nyboder. Hvert af de 9 politidistrikter havde et register over beboerne i egen politikreds. Registeret er en forløber for folkeregisteret, der blev oprettet i 1923.

Det er mandens registerblad, der er udgangspunkt, hvis du vil finde frem til en familie. Gifte kvinder og børn i alderen 10-14 år blev opført på hans kort. Børn, der var yngre end ti år, blev ikke registreret. Efter det fyldte 14. år fik man sit eget registerblad. Hvis en kvinde blev enke eller skilt, fik hun ligeledes sit eget registerblad.
Registerbladet giver oplysninger om indehaveren og evt. hustrus navn, fødested, fødselsdato, stilling samt navn og alder på evt. børn mellem 10 og 14 år. Desuden findes oplysning om, hvor indehaveren af registerbladet havde boet siden kortet blev oprettet.

Registerbladet fulgte personen ved flytning fra ét politidistrikt til et andet inden for Københavns kommune. Flyttede man ud af kommunen - f.eks. til Frederiksberg - blev kortet "udtrukket". Det udtrukne kort blev i det politidistrikt, hvor personen boede sidst, og blev atter benyttet ved tilbageflytning til kommunen.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv : Politiets registerblade 1890-1923 ( mikrofiche )