Luk dette vindue | Print denne side


Sikring af ro og orden

Danmarks første politistyrke blev ansat i 1682 i København og bestod af en politimester og ti politibetjente. Politiets primære opgave var at sikre ro og orden. Efterforskning af forbrydelser kom først til i løbet af 1800-tallet, hvor politiets organisation og efterforskningsmetoder gradvist blev udviklet. I 1863 blev politiet omorganiseret og et statsligt "kriminalpoliti" (opdagelsespolitiet) blev oprettet. En række andre politiopgaver lå i kommunerne. Frederiksberg Kommune fik et egentlig kommunalt politi i 1865.

I maj 1911 vedtog Rigsdagen, at man ville oprette et statspolitikorps på 36 mand under Justitsministeriet, der skulle bistå lokale retsbetjente ved efterforskningen af forbrydelser. Retsplejereformen i 1919 betød for Frederiksberg dels, at de første Frederiksberg-betjente overgik til statslig ansættelse som opdagelsesbetjente, dels at man fik sin første politimester, J.G.A. Pedersen. I 1938 overgik hele det kommunale politi til staten.

Politiets arkiver viser, hvordan ordensmagten har betragtet de kriminelle op igennem historien, fra svindlere og prostituerede til narkosmuglere, tyveknægte og mordere. Samtidig vidner efterforskningssager om en stadig udvikling af kundskaben om at opklare forbrydelser – etableringen af en teknologi.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltning. Sekretariatet. Journalsager og emneordnede sager 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv/Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv. Frederiksberg Kommunes Politi (herunder også Frederiksberg Vægterkorps) 1871-1942
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Politiforening 1903-2007

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Birk
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Politi