Luk dette vindue | Print denne side


Særlige menigheder

Udover folkekirkens sogne er der en række andre menigheder i København

I 1671 blev Hof- og Slotsmenigheden oprettet. Her finder man naturligvis de kongelige fødsler m.m. Men kirken blev også brugt af hoffets ansatte; pager, staldmestre, mm. Også folk med tilknytning til fx Det Kongelige Teater kan findes her. Fængslerne førte også kirkebøger. Tugt- Rasp- og Forbedringshuset har sogn nr. 80, Det Civile Arresthus har nummer 82. Og det hændte faktisk, at indsatte nedkom under opholdet. Folk, der var ansatte ved fængslerne, fx. som portnere eller lignende hørte også til i fængselskirkerne.

Før 1805 var der fire “fremmede” menigheder i København. Senere voksede antallet. Den romersk-katolske i Sct. Ansgar kirke var den ældste fra 1685. Her er kirkebøgerne ført dels på latin og dels på tysk og fransk. Der er navneregister bl.a. til de to ældste bind, som er en senere afskrift af den oprindelige kirkebog.
Derudover var der en fransk reformert (1685) og en tysk reformert menighed (1686). Jøderne havde også deres egen menighed. For denne menighed er der fødselsprotokoller fra 1810, som er rekonstruerede tilbage til 1762. Protokollerne er ført på dansk.