Luk dette vindue | Print denne side


Sangforeninger

I sangforeningers arkiver kan du finde oplysninger i medlemsfortegnelserne om medlemmernes navn, adresse og andre forhold, som har med deres medlemsskab af foreningen af gøre.

Fra 1840´erne under laugstiden dannede nogle håndværkere sangforeninger indenfor deres fag. Typograferne oprettede fx en sangforening i 1846. Flere sangforeninger blev i 1850´erne og 1860´erne tilknyttet borgerlige arbejderdannelsesforeninger som Arbejderforeningen af 1853 og Københavns Arbejderforening.

Da arbejderne begyndte at organisere sig i 1870´erne, blev sangforeninger en vigtig del af deres fællesskab. Nyskrevne arbejdersange var med til at styrke sammenholdet og selvrespekten blandt arbejderne .

Nogle af arbejdersangforeningerne var inspireret af de borgerlige sangforeninger. Sangkorerne optrådte ved møder, fester og demonstrationer. Efterhånden fik hvert fag i København sin egen sangforening. Som et af de første fag startede tobaksarbejderne deres egen sangforening: Cigararbejdernes Sangforening af 1872.
Udover sangen var foreningerne også ramme om andre medlemsaktiviteter. Før 1900 var det bl.a. meget populært at holde karneval.

Her finder du kilderne :
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv/ Arbejdermuseet
Frederiksberg Stadsarkiv
Københavns Stadsarkiv