Luk dette vindue | Print denne side


Indlagt på sindssygehospital

Fra midten af 1800-tallet blev moderne sindssygeanstalter oprettet flere steder i landet. Sindssyge københavnere blev allerede fra 1769 indlagt på Skt. Hans hospital, men fra 1875 og fremefter virkede også Kommunehospitalets 6. afdeling som nerve- og sindssygeafdeling, fortrinsvis for de akutte tilfælde. Afdelingen fungerede også som visitationsafdeling for Skt. Hans hospital. Sindssyge borgere fra Frederiksberg Kommune blev indlagt på Sindssygeanstalten ved Vordingborg, Oringe, der blev oprettet i 1857.

Tidernes skiftende behandlingsidealer træder tydeligt frem i patientjournalerne for de tusindvis af patienter, der stiftede bekendtskab med anstaltspsykiatrien. Sindssygdomme var vanskelige at behandle, og mange indlæggelser varede i årevis. Det var ikke sjældent, at patienter blev indlagt i deres ungdom og levede hele deres liv på hospitalet, hvor de døde og blev begravet på hospitalskirkegården. Sindssygeanstalterne var små samfund med overlægen som den dominerende lederfigur.

I perioder blev kvinder og mænds risiko for at blive sindssyg vurderet forskelligt. De fleste sindssygehospitaler havde en overvægt af kvindelige patienter. Var det fordi, kvinder oftere blev sindssyge? Eller fordi de var indlagt i længere tid? I den psykiatrihistoriske forskning er det længe blevet antaget, at bestemte diagnoser, f.eks. hysteri, særligt blev knyttet til kvindekønnet. Men nyere forskning tyder på, at dette billede ikke er så entydigt endda. Patientjournaler over sindssyge er gode kilder til psykiatriens syn på de forskellige patientgrupper, diagnoser og behandlingstiltag, men også samtidens forestillinger om køn, socialklasse m.v. kommer til syne i den medicinske diskurs.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Hospital. Psykiatrisk afdeling D. Patientkartoteker/journaler 1903-

Københavns Stadsarkiv: Sankt Hans hospital
Københavns Stadsarkiv: Kommunehospitalets 6. afdeling

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Sct. Hans Hospitals Kirke: Kirkebøger (ministerialbøger) 1693-
Landsarkivet for Sjælland m.m.:  Sindssygeanstalten ved Vordingborg (Oringe) 1853-2001