Luk dette vindue | Print denne side


Skifteprotokoller på Frederiksberg

I 1600-tallet hørte "Ny Hollænderby" - det nuværende Frederiksberg sogn - under et særligt schout (dvs. "byfoged") embede, men blev i 1699 lagt ind under Amagerland-Tårnby birkeret. Der er ikke bevaret skifteprotokoller fra den periode, hvor området hørte under denne jurisdiktion. Fra 1721 og frem til 1819 hørte Frederiksberg til Københavns Amts Rytterdistriks birk, og fra 1819 til Københavns Amts Søndre Birk. Fra disse to myndigheder er der bevaret skifteprotokoller fra hhv. 1800 og 1820 og frem. Skifter før 1800 skal findes i Københavns amts arkiv.

I 1888 blev Frederiksberg birk oprettet. Jurisdiktionen dækkede hele Frederiksberg sogn, og var i funktion indtil retsreformen i 1919 afskaffede retsbetjentsystemet og erstattede det med særlige embeder for politi, domsvæsen og tinglysning. Efter 1919 findes dødsboer m.m. fra Frederiksberg derfor i arkivet fra dommerembedet på Frederiksberg.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Amt
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Amts Rytterdistrikts Birk
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Amts Søndre Birk
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Frederiksberg Birk
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Dommeren på Frederiksberg