Luk dette vindue | Print denne side


Skilsmisser i København

Efter at den københavnske tamperret blev nedlagt i 1771 skulle det almindelige civile retssystem behandle sagerne. I København var denne instans Hof- og Stadsretten, der senere blev til Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten, og endelig - efter 1919 - til Københavns Byret.

Fra 1795 var det magistraten, som bevilgede separation. Men allerede før den tid er der eksempler på, at magistraten behandlede og indstillede separationsansøgninger til kongen.  Fra 1827 kunne magistraten også bevilge den endelige skilsmisse, som tidligere kun kunne bevilges af kongen eller fås ved dom.

Er der tale om en skilsmissebevilling, der har fundet sted før 1858 findes den på Københavns Stadsarkiv. Er bevillingen sket efter 1858, skal sagen findes på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Hof- og Stadsretten, Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten samt Københavns Byret
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Overpræsidium, SJ-journaler + register (Man bestiller journal + register for dét år, hvor skilsmissen er sket)
Københavns Stadsarkiv: Københavns Magistrat: Separationsprotokoller 1806-1857 (I protokollerne henvises til sagerne, der omfatter anmodninger om separation og magistratens svar.)