Luk dette vindue | Print denne side


Forsømte og småkriminelle børn på opdragelsesanstalter

Med oplysningstidens mere humanistiske tanker fulgte også en større opmærksomhed over for forsømte og vildledte børn. Ønsket om at redde sådanne børn fra en kriminel løbebane og oplære dem til nyttige borgere førte til oprettelsen af de første private opdragelsesanstalter i det tidlige1800-tal.

Ingen af de opdragelsesanstalter, hvor hovedstadens børn havnede, lå i hovedstadsområdet. En enkelt undtagelse var Internatet på Vesterfælledvej. Her var de dog kun anbragt i op til 6 måneder, mens de børn, der blev anbragt på opdragelsesanstalterne, måtte blive der, indtil de blev konfirmeret og kunne komme ud at tjene. Internatet var første forsøg på disciplinering af især skulkende drenge fra københavnske kommuneskoler. Lykkedes den manøvre ikke, var næste skridt anbringelse på en af de store opdragelsesanstalter, der efterhånden fik et voldsomt blakket ry.

Selvom arkivmaterialet fra opdragelsesanstalterne er noget spinkelt, vil det dog oftest kunne give et indtryk af, hvad det var for børn, der blev anbragt på opdragelsesanstalterne, og af de forhold, de kom til at leve under.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Internatet 1878-1934
Københavns Stadsarkiv: Diverse andre skole- og behandlingshjem (se www.starbas.dk. Emnesøgning, Børn og unge)

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Flakkebjerg Opdragelsesanstalt 1831-1972
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Diverse mindre institutioner: søg i www.daisy.sa.dk eller skriv til Spørg Arkivaren: http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/sporg_arkivaren

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.

Supplerende materiale:
Betænkning fra Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdragelsen, 1895