Luk dette vindue | Print denne side


Uden rigtig opdragelse forfalder moralen
Faget "opdragelseslære" i skolen

Skolebestyrer Sophus Nielsen tog i 1872 initiativ til at oprette Frederiksberg Højere Borger- og Realskole. Sophus Nielsen var ikke kun engageret i sin skole, men også spørgsmål om moral, opdragelse og samfundet optog ham.

"Husker man paa, at det Barn, der nu ivrigt studerer sin Opdragelseslære, det vil om kort Tid selv blive Fader eller Moder, og hvad Mennesket saaledes har lært i sine Barneaar, det glemmes ikke, men faar Vækst ved selvgjorte Erfaringer, og det lærte modnes ved rolig Eftertanke! - Skolen og Bogen vil blive skattet højt!"

Sådan skriver han i hæftet "Om Undervisning i Praktisk Opdragelseslære i Skolen", 1923, hvori han foreslår, at faget "opdragelseslære" skal indføres i skolen. Sophus Nielsens tanker er typiske for tiden umiddelbart efter 1 verdenskrig. Ifølge Sophus Nielsen var der fare for, at kulturens nuværende høje stadium og den almindelige moral forfalder, hvis der ikke over for svage individer gribes ind med den rigtige opdragelse.

Mindesten for Sophus Nielsen

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv Frederiksberg højere Borger- og Realskole (1872-1929)
Sophus Nielsens Skolesamfund (1911-1983)