Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Stokhus

Københavns Stokhus var oprindeligt et militært arresthus, som lå på hjørnet af Stokhusgade og Østervoldgade (overfor Statens Museum for Kunst). Bygningerne fandtes frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor hele komplekset blev revet ned.

I 1741 blev stedet åbnet for civile fanger, og det blev et sted, hvor personer, der var idømt "slaveri", dvs. tvangsarbejde eller fæstningsstraf, kunne afsone. Der fandtes også senere andre lignende straffeanstalter uden for København. Fangerne var opdelt i "ærlige" og "uærlige" fanger, idet de "uærlige" var personer, der var blevet kagstrøget. Kagstrygning var en vanærende pryglestraf, som betød, at delinkventen mistede sin ære. Sædvanligvis blev de indsatte i Stokhuset kaldt "slaver".

Stokhuset var i brug indtil 1/4 1860, hvor det blev nedlagt ved en bekendtgørelse fra Justitsministeriet. Fangerne blev overført til det nybyggede fængsel i Vridsløselille, som var etableret efter tidens mest moderne ideer om fængselsindretning.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Stokhus. ( Hvis du vil lede efter en eller flere konkrete indsatte i Stokhuset, er særligt interessante arkivalier de forskellige "mandtals"protokoller over fangerne. Protokollerne dækker perioden 1741 - 1860. Også fangesager "ærlige og uærlige fangers domme og generalier 1741 - 1857 er en vigtig kilde. Indgangen til at bruge disse sager er fangens nummer. Nummeret står i de forskellige "mandtals"protokoller. For perioden 1807 - 1849 findes der også signalementsprotokoller over de indsatte. Fanger, som døde mens de sad i Stokhuset, er normalt indført i kirkebogen for Garnisons sogn )