Luk dette vindue | Print denne side


Straffeloven af 1930

I 1933 trådte Straffeloven af 1930 i kraft. Den nye lov skulle i højere grad end tidligere forebygge kriminalitet. Derfor havde loven en bred vifte af retsfølger. Bøder, betinget straf og fængselsstraf var blandt de mest almindelige straffeformer, og en række af den gamle straffelovs straffeformer forsvandt: fængsel på vand og brød, forbedringshusarbejde, der afsonedes i isolation, tugthusarbejde og dødsstraf.

Hvad betød den nye straffelov for retspraksis? Levede loven op til intentionerne om en ny og mere effektiv kriminalitetsforebyggelse?

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Byret: Kriminelle sager: Straffeakter 1919-1981
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Politi: Straffeakter 1909-1977

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.