Luk dette vindue | Print denne side


Tamperretssager

Efter reformationen og i Christian den Femtes "Danske Lov" fra 1683 blev de ældre regler fra den kanoniske ret ført videre, omend i ny form. Som noget nyt kunne de fraskilte få tilladelse til at gifte sig igen, fordi kirken ikke længere betragtede ægteskabet som et sakramente. Tilladelsen til nyt ægteskab var således ikke en automatisk ret, som man fik, når skilsmissen var en realitet. 

I København hørte ophævelse af ægteskab under tamperretten frem til 1771. Fordi konsistorium ved Københavns Universitet  fungerede som tamperret skal de ældste københavnske skilsmisser findes i Universitetets arkiv. Efter 1771 overgik sagerne til den nyoprettede Hof- og Stadsret, der fik myndighed til at dømme i ægteskabssager for hele Sjællands Stift. Retten var ikke længere bundet til kun at behandle ægteskabssagerne på de gamle "tamperdage".

De gamle tamperretter trådte sammen fire gange om året - på tamperdagene. Navnet er en fordanskning af det latinske quatuor tempora - de fire dele, som kirkeåret var inddelt i. Der fandtes en tamperret for hvert stift.  I resten af landet var det tamperretterne, der  behandlede skilsmisseanmodningerne frem til 1797. 

Her finder du kilderne:
Rigsarkivet: Københavns Universitet, Konsistorium: tamperretsprotokol 1698 - 1754 ( samt tamperrets-kopibøger 1732 - 42 )
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Hof- og Stadsretten