Luk dette vindue | Print denne side


Børnearbejde på tobaksfabrikkerne

I 1873 forbød Fabriksloven at børn under 10 år arbejdede på fabrik. I 1913 blev det udvidet til at gælde børn under 14 år. Indtil da blev der bl.a. brugt børnearbejdere på tændstikfabrikker, tobaksfabrikker, tekstilfabrikker og jern- og metalvirksomheder. Børnene blev brugt som hjælpearbejdere, men arbejdede også ved maskinerne.

Da organiseringen af arbejdet blev ændret fra håndværk til industri, blev en del af arbejdet udskilt som børnearbejde. I tobaksindustrien overtog børnene det mindre komplicerede arbejde fra skråtobaksarbejdere og cigarrullere. I arkiverne findes oplysninger om børnenes arbejds- og lønforhold og i erindringerne skildres børnenes egne oplevelser af arbejdet.

Læs også: Mælkedrenge og bybude - debatten om børns arbejde 1898-1919

Her finder du kilderne:
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Tobaksarbejderforbundet i Danmarks arkiv
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Tobaksarbejderforbundet, afdeling Enigheden
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv: Erindringer, fagblade, trykte beretninger og fotografier.

Statens Arkiver, Erhvervsarkivet, Århus: A.M. Hirschprung & Sønner a/s, Tobaksfabrik