Luk dette vindue | Print denne side


Hovedstadsområdets Trafikselskab 1973-2000

Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) blev stiftet af København og Frederiksberg kommuner samt København, Frederiksborg og Roskilde amter i 1973. HT begyndte driften 01.10.1974. Selskabet stod for drift af busser i hele HT-området.

Ikke mindst i København og på Frederiksberg var HT centralt for byens liv. Linjeføringer, stoppesteder og busterminaler krævede stor planlægning og koordinering med offentlige myndigheder som politi og kommuner. Samtidig skulle de mange buspassagerer serviceres. Arkivet efter HT giver indblik i, hvilken rolle den offentlige transportsektor spillede for den moderne velfærdsstat.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1973-2000

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Hovedstadsrådet, Hovedstadsområdets Trafikselskab