Luk dette vindue | Print denne side


Børn under forsorg 1905-1933

I 1905 blev den første egentlige børneforsorgslov i Danmark vedtaget. Hidtil havde arbejdet med truede børn og unge været et område, som den private velgørenhed havde taget sig af. I forbindelse med lovens ikrafttrædelse blev Værgerådsinstitutionen oprettet, og den eksisterede indtil 1933, hvor den blev afløst af Børneværnet. Formålet med værgerådene var at varetage forsorgen for unge kriminelle, som var fritaget for almindelig straf, men også gribe ind med tvangsfjernelse i tilfælde af, at børn og unge udviste meget dårlig opførsel, var udsat for forældrenes vanrøgt eller mishandling.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Københavns Værgeråd 1905-33
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 3. afdeling
Københavns Stadsarkiv: Børneværnskontoret 1924-82

Frederiksberg Stadsarkiv: Fattigvæsenets arkiv (plejebørn og tilsynsbørn, værgeråd)
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolevæsenets arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv: Børnehjemmet Godthåb
Frederiksberg Stadsarkiv: Værneskolen på Solbjergvej
Frederiksberg Stadsarkiv: Sekretariatet/Den økonomiske Forvaltning

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1837-1985
Landsarkivet for Sjælland m.m.: N. Bangs Virksomhed i København 1897-1922
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Diverse legater og Politiets fond til forvildede pigebørns frelse 1868-1961