Luk dette vindue | Print denne side


Fra børnehus til tugthus

Børnehuset blev oprettet ved kgl. forordning af 18. marts 1662 og var oprindeligt tænkt som arbejdshus og opdragelsesanstalt for fattige og omstrejfende børn. De indsatte børn arbejdede med manufakturproduktion, der skulle afsættes til militæret. Børnenes arbejdskraft viste sig utilstrækkelig, hvorfor Børnehuset efterhånden også blev benyttet som tvangsarbejdsanstalt for vagabonderende kvinder og mænd samt egentlige forbrydere. Disse forsøgte man med en anordning fra 1708 at holde adskilt fra børnene. Under Børnehuset hørte også Rasphuset opført i 1734 på Stokhusets grund, suppleret af et Rasphus i Børnehusets gård fra 1742. Her kunne mandlige forbrydere indsættes til strafarbejde. Arbejdet bestod i at raspe (rive) farve til farvning af klæde og var meget hårdt og usundt.

Med en kancelliplakat fra 15. januar 1790 ændrede anstalten navn til "Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn" og fik i højere grad karakter af at være et egentligt fængsel. Frem til ca. 1790 er der kun bevaret få arkivalier, men fra slutningen af 1700-årene findes et omfattende arkiv, som kan danne basis for opgaver med mange forskellige problemstillinger. Manufakturfabrikationen ophørte med at levere til militæret i 1816, hvor Fattigvæsenet overtog ledelsen af anstalten (og de producerede varer). Fattig- og fængselsvæsen blev dog adskilt allerede i 1845 med oprettelsen af en direktion for anstalten (med indsættelse af Københavns vicepolitidirektør von Osten.) Børn kunne stadig indsættes i forbedringshuset.

I det store arkiv efter Børnehuset/Tugthuset kan man komme tæt på institutionen, de indsatte og såvel disciplinen som arbejdet. Også forbrydelserne og de straffe, de indsatte blev idømt, kan belyses her, f.eks. også om der var forskel på hvordan drenge og piger blev behandlet.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Børnehuset på Christianshavn 1662-1790
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn 1790-1870
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Kommission af 2/7 1817 til undersøgelse og pådømmelse af de d. 25/6 1817 stedfundne tumulter i Tugt- rasp- og forbedringshuset på Christianshavn 1817-1817
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns politichef: Sager vedr. Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset 1815-1827
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns politichef: Diverse sager 1797-1860
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Diverse domstole: straffesager. Søg i www.daisy.sa.dk eller skriv til Spørg Arkivaren: http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/sporg_arkivaren