Luk dette vindue | Print denne side


Vælgerforeninger

Vælgerforeninger er de politiske partiers basisorganisationer, og det var tidligere her den vigtigste kontakt lå mellem partierne, folketingskandidaten og vælgere. Den enkelte vælger kunne melde sig ind i en vælgerforening, og derigennem være med til at udforme partiets politik og agitere for medlemskab af partiet.
Partierne oprettede fra slutningen af 1800-tallet vælgerforeninger i sognene rundt omkring i landet. I København blev der oprettet lokale foreninger efter valgkredsene.

Socialdemokratiet var fra starten et udpræget storbyparti og opbyggede fra slutningen af 1800-tallet et net af vælgerforeninger i København og på Frederiksberg, som svarer til valgkredsinddelingen.

I arkiverne fra vælgerforeningerne ligger der ofte medlemsprotokoller eller medlemslister. I medlemsprotokollerne er der oplysninger om navn, adresse, fødselsdag, indmeldelses/udmeldelsestidspunkt og evt. hvilke udvalg medlemmet har siddet i.

Her finder du kilderne:
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv:  Socialdemokratiet

Frederiksberg Konservative Vælgerforening har afleveret foreningens arkiv (1912-2001) til Frederiksberg Stadsarkiv. Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller, scrapbøger, medlemsblade mv.