Luk dette vindue | Print denne side


Københavns ældste plejehjem

På ydre Østerbro ligger plejehjemmet Gammel Kloster, der er en af de ældste sociale institutioner i landet. Det har rødder tilbage til 1200-tallets Helligåndshospital - eller Vartov Hospital, som det senere blev kaldt.
 
Betegnelsen Vartov Hospital stammer fra 1607. Hospitalet flyttede på det tidspunkt fra sin oprindelige plads, hvor Helligåndskirken ligger i dag, til den kongelige gård, Vartov, uden for Østerport. Trods flere flytninger hang navnet Vartov ved, også da hospitalet i 1665 fik adresse på hjørnet af Løngangsstræde og Farvergade.
 
På Vartov Hospital, der sorterede under Københavns fattigvæsen, blev syge og fattige gamle, der ikke var i stand til at klare sig selv, indlagt. Trods flere ombygninger blev den gamle institution med de store sovesale stadig mere utidssvarende og i 1934 flyttede den til Østerbro, hvor det nye Vartov Hospital fik navnet Gammel Kloster.

Institutionens arkiv suppleret med arkivmateriale bl.a. fra fattigvæsenet og Magistratens 1. afdeling gør det muligt at følge denne udvikling samt afdække, hvem der blev indlagt på hospitalet og hvordan forholdene var for lemmerne.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv : Vartov Hospital (1570) 1686-1934
Københavns Stadsarkiv : Stiftelsen Gammel Kloster 1934-1972
Københavns Stadsarkiv : Fattigvæsenet 1799-1858
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling 1858-1933
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-