FORSIDEN 

 
     
 

Sitemap


Emner

Find dine Rødder

 

 

 

 

For studerende

Hvad må man se?

Byens arkiver

Hent og Print

Om siten


 

Alfabetisk liste over pop-up tekster

A
Alderdomshjem på
    Frederiksberg

Alderdomsunderstøttelse
Almindelig hospital
Arbejds- og tvangs-
    arbejdsanstalten
    Ladegården

Attester og avisannoncer

B
Bag tremmer
Barn på hospitalet
Barn på Opfostringshuset
Begravelsesprotokoller på
    Frederiksberg

Begravelsesprotokoller i
    København

Belastede - og ens
    gadenavne

Blinde i filantropien
Bogligt svage børn

Borgerlig begravelse
Borgerlig konfirmation
Borgerlig vielse
Borgerskab i København
Borgerskabsprotokoller
Borgretten
Brandforsikring
Brolagte gader og dybe
    rendestene

Byudvikling på
    Frederiksberg i
    1960´erne

Børn på opdragelses-
    anstalter

Børn under forsorg
    1905 - 1933

Børnearbejde på
    tobaksfabrikkerne

Børnehjem og skolehjem
Børnehjem og skolehjem
    på Frederiksberg

Børnehuset

C
Christians plejehus
Christianshavns arrest

D
Dagarbejdsskolen i
    København

Dagarbejdsskolen på
    Nørrebro

Dagrenovation
De Gamles By
De kommunale
    hjælpekasser

Debatten om børns arbejde,
    1898 - 1919

Den Kongelige Fødsels-
    stiftelse

Dødeblade

E
Erhvervsliv- og
    virksomheder

F
Faderskabssager (Kbh.) Faderskabssager (Frdb.)
Fagbevægelsen
Fattige i København

Fattige på Frederiksberg  
Fattighuset på
    Frederiksberg

Fokus på børns sundhed
Fotografier(som kilde)

Folkeregistre
Folketællinger
Forbryderfotos
Fra børnehus til tugthus
Fra fattighospitaler til
    kommunehospitaler

Fra hestevogn til sporvogne

Frederiksberg fattigvæsen
Frederiksberg hospital
    1903-

Frederiksberg Hospitals
    Sygeplejeskole 1920

Frederiksbergske sogne,
    der kan drille
Frederiksholms arrest Fødselsanmeldelser
Fødselsstiftelsen
 

 

G
Gravsteds-
  skødeprotokoller

Gymnasier
Gymnasiet 1960-1990
Gældskommissionen
Gæsteretten
Gårdsretten

H
Hjem for forældreløse og
    forsømte børn

Hjemmearbejde
Hofretten
Hof- og Stadsretten
Hovedstadsområdets
    Trafikselskab 1973-2000

Håndværkerlav

I
Indførelse af heldagsskolen

Indlagt på sindssyge-
   hospital

Indskrevet som offentlig
    fruentimmer 1874-1906

Industri på Frederiksberg
    1860-1900

Institutioner for
    handicappede

Inkvisitionskommissionen
Internatet på
    Vesterfælledvej

J

K
Kirkebøger
Kolera i København i 1853 Kommuneskoler i
    København

Kommuneskoler på
    Frederiksberg

Kongebrev
Kongens Foged
Kopulationsprotokol  
Kriminalitet under
    besættelsen

Kvindefængslet på
   Christianshavn

København og
    Frederiksbergs
    vandforsyning

København
Københavns amts
    arresthus på
    Blegdamsvej

Københavns belysnings-
    væsen

Københavns Byting
Københavnske
   fæstekontorer

København får vokseværk
    1901 - 1902 

Københavns Kriminal- og
    Politiret

Københavns Politi
Københavns Politiret

Københavns politis
    mandtaller

Københavns politis
    registerblade

Københavns Stokhus
Københavns
   Understøttelsesforening

Københavns ældste
    plejehjem

L
Ladegården
Landsover-,samt Hof- og
    Stadsretten

Lysning og prøvelse

M
Mandtaller i København
Mandtaller på Frd.berg
Meldingsprotokoller på
    Frederiksberg

Mellemskolen på
    Frederiksberg

Mødrehjælpen 

 

 

N
Natrenovation
Navneregistre til
    lægdsrullerne

O
Offentligt ansatte

P
Plejebørn og konfirmerede
    under fattigvæsnet

Politiarresten på Nytorv
Postkort og breve
Privat velgørenhed før
    1933

Privatbilisme
Privatskoler
På latinskole

Q

R
Rationalisering og nye
    arbejdsprocesser
    i 1950´erne

S
Sangforeninger
Sikring af ro og orden
Skattemandtal på
    Frederiksberg

Skifter i København
Skifter på Frederiksberg

Skilsmisse (Frd.berg)
Skilsmisse (Kbh)
Skolegang på Frederiks-
   berg og i København

Storbrande i København

Straffeloven af 1930
Særlige menigheder

T
Tamperret
Tips om kirkesogne
Tugt- Rasp og
    Forbedringshuset

Tvangsskole og
    børnefængsler

U

V
Vartorv
Vielsesregistre
Vor Frues skoles ligbøger

Vælgerforeninger
 
X

Y

Z

Æ
Ældre under forsorg
    1891 - 1933


Ø

Å
Åndssvageforsorg  - fra
    pædagogik til
    behandling?


 
Erindringsklip

Andersens bryllup
Begravelsen af lille Haralds mor
Da lillesøster døde
Ellens konfirmation
En treværelses lejlighed på Frederiksberg ca. 1888
Fastelavn på Børstrappen i København
Frithjofs konfirmation
Fødsel og dåb omkring år 1900
Glade dage i Frederiksberg allé
Ingeborgs bryllup
Skoleafstraffelse 1884-1891
Uhøvisk tone ved bal på "Flaskekroen"
 


 
Hent-og-print
Erindringer

En mælkemands erindringer fra Besættelsen

Gerhardt Klindt: Barn i 1920´erne

Lilian Hartmann: Arbejderkvinde fra Frederiksberg

Stanley Jensen: 41 år som skraldemand

  

 
Huskelister

Huskeliste til erindring om arbejdsliv

Huskeliste til erindring om arbejdsliv (samme som ovenstående)

Spørgeliste til livsløbsinterviews

Spørgeliste til livsløbsinterviews (samme som ovenstående)


 

Diverse kort og lister

Kort over Kbh amt

 

    Gade > sogn 1787

Kbh sognekort 1850

    Gade > sogn 1801

Kbh sognekort 1880

    Gade > sogn 1840

Kbh sognekort 1900

    Gade > kvarter > sogn 1863

Kbh sognekort 1911

    Gade > sogn 1870

Kbh sognekort 1926

    Gade > sogn 1880


    Gade > sogn 1890

Kbh 1611 (prospekt)

    Gade > politikreds > fattigdistr. 1890

Kbh - kort 1659 (2 MB)

 

Kbh - kort 1770 (2 MB)

 

    Ændrede gadenavne

Kbh - kort 1906 (2 MB)

 

    Sogne efter oprettelsesår

   

    Anerkendte trossamfund


 

Forskelligt

Aneark

Børneark

Gotisk alfabet

Slægtstavle


 

Kildeeksempler, slideshows, småhistorier, m.m.

Begravelsesprotokol

Borgerbrev (guldhornstyven Heidenreich)

Borgerskabsregister

Kirkebog: dåb

Kirkebog: konfirmation

Kirkebog: vielse

Kirkebog: begravelse

Lysnings- og prøvelsesbog

Politimandtal (Kbh)

Registerblad

Skifte - registrering af dødsbo

 

Slideshow: Forbryderalbum

Slideshow: Formødre i arbejde

Slideshow: Københavns Højskoleforening

 

Christiane havde landsted på Frederiksberg

Danmarks første borgerlige vielse

Guldhornstyvens garantiseddel

Holgers konfirmation

Mestertyven Peder Michelsen

Profiler fra Vridsløselille

Uden rigtig opdragelse forfalder moralen

 

Tilgængelighed

Når du bruger arkiver skal du huske, at lovgivningen sætter grænser for, hvad arkiverne må udlevere på læsesalene.

Du kan læse om de vigtigste regler i afsnittet Hvad må man se?