SITEMAP    

 
     
 
   

Børn leger "Bro-bro-brille" på Folkets allé omkring 1905. Leg - arbejde - skolegang var en væsentlig treenighed i børneliv omkring 1900.
(Foto: Frederiksberg Hovedbibliotek)

 

Børn og Barndom

Børn har ikke altid haft en barndom som i dag. Barndommen er således ikke noget entydigt begreb, men kulturelt og socialt betinget.

Indtil renæssancen ser det ud til, at barndommen kun omfattede den spæde alder, da børn, så snart de var i stand til det, måtte tage del i det lokale fællesskab som små voksne. I takt med den stigende opmærksomhed på familien og individet blev barndommen skilt ud som en særlig livsepoke. Konfirmationen, der blev indført i 1736, kom til at markere barnets overgang til voksenlivet.

Barndommens historie handler om, hvad der til forskellige tider karakteriserede denne livsepoke. Hvad var det for lege, børn legede? Hvilken opdragelse fik de? Hvordan forløb deres skolegang? For det fattige barn var der endnu i begyndelsen af 1900-tallet ikke megen plads til leg. Skolegang og arbejde fyldte dagen. Børns erhvervsarbejde hører derved også med til barndommens historie.
 

 
 

Ideer

Barn på Opfostringshuset

Under tilsyn hele dagen - Dagarbejdsskolen på Nørrebro

Børn under forsorg 1905 - 1933

Mælkedrenge og bybude - debatten
om børns arbejde
1898 - 1919

Forsømte og småkriminelle børn på opdragelsesanstalter

Hjem for forældreløse og forsømte børn

Fra børnehus til tugthus

Fokus på børns sundhed

Barn på hospitalet