SITEMAP    

 
     
 
   

Den første egentlige åndssvage-anstalt var Gamle Bakkehus fra 1855. Anna Kristine Andersen blev optaget på Gammel Bakkehus da hun var 9 år gammel. På billedet, der er fra 1891, er hun 10 år.
(Gammel Bakkehus, Elevfotografier 1856-1892, Landsarkivet for Sjælland)

 

Handicaphistorie

I 1800-tallet etablerede man anstalter for forskellige grupper af handicappede, f.eks. blinde og åndssvage. Fokus i mange anstalter eller "hjem" lå på oplæring i funktioner, som de handicappede havde vanskeligt ved, eller som man antog, de havde gavn af, f.eks. håndværk.

Institutionaliseringen af handicappede handler på én gang om omsorg og forsorg – pleje og beskyttelse, af den handicappede, men også af samfundet. På institutionerne kunne de handicappede bo og så vidt muligt bidrage til eget underhold. Handicap-institutioner var ofte et resultat af en filantropisk bestræbelse, hvor behjertede mennesker engagerede sig i de handicappedes sag og virkede for at forbedre forholdene for bestemte grupper, f.eks. åndssvagesagen, blindesagen og døvstummesagen.

De handicappedes livsvilkår og samfundets syn på handicappede mennesker træder frem i kilderne fra de store institutioner.


 

 
 

Ideer

Åndssvageforsorg
- fra pædagogik til behandling?

Blinde i filantropien