SITEMAP    

 
     
 
   

I 1899 fik Hans Peder Olsen en dom på 1 års arbejde på forbedringshus. Dommen blev idømt for tyveri, hæleri, ødelæggelse af fremmed ejendom, løsgængeri og betleri.

I stamrullen findes en skitse af Hans Peder og notater om hans særlige kendetegn. F.eks. kan man læse, at han har spinkle lemmer, en lidt skæv figur, fremstående bryst og at venstre skulder hænger.
(Vridsløse statsfængsel, Stamrulle 1898-1901, Landsarkivet for Sjælland)

 

Kriminalitet

Der har altid eksisteret kriminalitet, men det forbudte har skiftet gennem tiderne. Det samme har synet på lovovertræderne, og de tiltag, staten har iværksat for at imødegå kriminelle handlinger. Tre centrale samfundsinstitutioner falder i øjnene, når man spørger til kriminalitetsbekæmpelse gennem tiden: politiet, domstolene og fængselsvæsnet. Hvordan har synet på hvem, der er kriminel, og hvordan denne bør straffes, ændret sig? Er kriminaliteten blevet mere eller mindre voldelig? Virker straf – hjælper det at sætte forbrydere i fængsel?

Straffesager er en kildegruppe, der giver meget stort indblik i normer og normbrud i et givent samfund. De omhyggelige retsforhør fra 1700- og 1800-tallet er et af de bedste steder at komme tæt på datidens dagligliv. Ingen dagligdags handling er for ydmyg til at blive beskrevet her.

Læs også om Arbejds- og Tvangsarbejdsanstalten Ladegården
 

 
 

Ideer

Sikring af ro og orden

Straffeloven af 1930

Kriminalitet under besættelsen

Bag tremmer

Indskrevet som offentligt fruentimmer 1874 - 1906